Referentiecases

Referentie- en klantcases

Kennis-Kunde-Kwaliteit

Meer dan 30 jaar business en ICT kennis en ervaring.

Maar dat is nog niet alles!

Heavysoft heeft nog meer te bieden!

Heavysoft Media

Publishing

Sjaakhut

Vergaderl ocatie

Managementvraagstukken

BLOG

Business model innovatie: wat en hoe?

Sinds een aantal jaren wordt er vaak gesproken over business model innovatie. Wat vooral duidelijk is, is dat het belangrijk voor het voortbestaan van je organisatie is, maar ook dat het moeilijk om een dergelijke verandering te realiseren. Hierover hebben Karan Girotra en Serguei Netessine een interessant artikel geschreven hoeRead More